Tulliova škola hrou

 

Současné školy nutí děti k nesmyslnému biflování a spíše v nich potlačují přirozenou zvídavost a talent. Děti jsou nuceny učit se nesmyslné množství detailních faktů, nejsou však vedeny k tomu, aby je učení bavilo a neučí se jak se efektivně učit tak, aby jednou naučené zůstalo v paměti a nevytratilo se po první „písemce“ či zkoušení. V tomto kurzu se děti naučí, jak naplno využívat svůj potenciál a ve škole se nenudit. Děti se budou nejen učit rychleji a efektivněji, ale učení je navíc bude i bavit. Tím získají i větší jistotu a sebevědomí. Techniky zaměřené na rozvoj představivosti a paměti jim umožní vnímat nudnější školní předměty jako zábavu, a udržet si jednou naučené v paměti dlouhodobě, ne jen pro daný test či zkoušení. Koncentrační a motivační cvičení přivedou děti přirozeně k vyšší výkonnosti a odstraní případný strach ze selhání a nenaplnění očekávání. Základy rétoriky umožní dětem dobře prezentovat vlastní kvality a přesvědčit tak učitele i případné přijímací komise na gymnáziích, popřípadě výběrových školách.

ZOBRAZIT DETAIL KURZU

 

Paměť, učení a koncentrace pro děti dyslektické a s poruchami soustředění

 

Dyslektické a hyperaktivní děti jsou stejně inteligentní jako děti „bezproblémové“. Školy však preferují zcela specifické schopnosti – rychlé čtení a především bezchybné čtení nahlas, schopnost nehybně sedět a „soustředit se“ po dlouhé hodiny – které specificky těmto dětem dělají potíže. Náš kurz zaměřený na trénování paměti, koncentraci a kognitivní trénink je cílený specificky na děti dyslektické a děti s poruchami soustředění a naučí je, jak k učení přistupoat jinými, efektivními a pro ně přirozenými způsoby. Děti tak nejen zlepší svůj prospěch ve škole, ale získají tolik potřebné sebevědomí a způsoby, jakými uspět i v životě mimo školní lavice.

ZOBRAZIT DETAIL KURZU

Uživatelský účet

Tullius novinky

Rozhovor dvou mensanek o hieroglyfech, rétorice a nových metodách trénování paměti

Odebírání novinek

captcha

Copyright © 2024 Tullius s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autorů je přísně zakázáno.

Vytvořeno ve společnosti For Office IT s.r.o.