Tulliova škola hrou

Současné školy nutí děti k nesmyslnému biflování a spíše v nich potlačují přirozenou zvídavost a talent. Děti jsou nuceny učit se nesmyslné množství detailních faktů, nejsou však vedeny k tomu, aby je učení bavilo a neučí se jak se efektivně učit tak, aby jednou naučené zůstalo v paměti a nevytratilo se po první „písemce“ či zkoušení. V tomto kurzu se děti naučí, jak naplno využívat svůj potenciál a ve škole se nenudit. Děti se budou nejen učit rychleji a efektivněji, ale učení je navíc bude i bavit. Tím získají i větší jistotu a sebevědomí. Techniky zaměřené na rozvoj představivosti a paměti jim umožní vnímat nudnější školní předměty jako zábavu, a udržet si jednou naučené v paměti dlouhodobě, ne jen pro daný test či zkoušení. Koncentrační a motivační cvičení přivedou děti přirozeně k vyšší výkonnosti a odstraní případný strach ze selhání a nenaplnění očekávání. Základy rétoriky umožní dětem dobře prezentovat vlastní kvality a přesvědčit tak učitele i případné přijímací komise na gymnáziích, popřípadě výběrových školách.

Kurz obsahuje mimo jiné:
  • základní paměťové a koncentrační techniky formou hry
  • mnemotechniky k zapamatování textů, slov a čísel
  • motivační cvičení
  • metody efektivního učení
  • mentální mapování
  • základy ústního projevu
Momentálně se nekoná žádný kurz

Uživatelský účet

Tullius novinky

Rozhovor dvou mensanek o hieroglyfech, rétorice a nových metodách trénování paměti

Odebírání novinek

captcha

Copyright © 2024 Tullius s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autorů je přísně zakázáno.

Vytvořeno ve společnosti For Office IT s.r.o.