Myslíte si, že rétorika je jen pro herce?

Myslíte si, že rétoriku ovládáte, absolvovali jste již nějaký rétorický kurz?

Myslíte si, že Vám konkrétně nemá rétorika co nabídnout?

 

Ve skutečnosti je to, co znáte a o čem jste dosud slyšeli nejspíše jen tou menší a méně podstatnou částí rétoriky. Pravá rétorika se všemi svými aspekty Vám může změnit život. TULLIUS nabízí v České republice jedinečné kurzy, v nichž se naučíte vytvářet projevy a prezentace v souladu s pravidly fungování lidského mozku tak, aby byly zajímavé, přesvědčivé a zapamatovatelné. Díky našim kurzům můžete své publikum – ať již jím je dav na náměstí, velké auditorium, školní třída či skupina spolupracovníků – ohromit, nadchnout a přimět k akci.

Tullius - ta pravá rétorika

TulliusRétoriku dnes v České republice vyučují především lektoři s hereckým zaměřením. Proto se soustředí zejména na prezentační dovednosti, tedy práci s hlasem, artikulaci a neverbální komunikaci. Rétorika na bázi hereckých cvičení však zahrnuje pouze třetinu disciplín skutečné rétoriky. Většina lidí však tyto, bezesporu užitečné dovednosti v takovém detailu ani nepotřebuje, a mnohem více využijí další stránky rétoriky, (například argumentační či paměťové techniky), které jim tento přístup nenabízí.

Co tvoří pravou rétoriku?

  • INVENTIO – Invence a argumentace
  • DISPOSITIO – Uspořádání a struktura
  • MEMORIA – Paměť a zapamatovatelnost
  • ELOCUTIO - jazyk a styl
  • PRONUNTIATIO - Výslovnost a intonace
  • ACTIO - Hlas a prezentace

 Co je tedy ta pravá rétorika?

 Jako většina vědních oborů má i rétorika kořeny v antickém starověku, kdy bylo řečnické umění součástí obecné vzdělanosti a na úspěchu rétora často závisela nejen významná politická rozhodnutí, ale i lidské životy. Řečníkův projev musel tedy vždy být srozumitelný, přesvědčivý a zapamatovatelný. V našich kurzech využíváme veškerého umění antických mistrů rétoriky a doplňujeme je o nejnovější poznatky v oblasti fungování lidského mozku, psychologie člověka a paměti.

 

Inventio – Invence a argumentace (CO říkat - stanovení tématu, vymyšlení a vypilování argumentu)
Dispositio – Uspořádání a struktura (uspořádání jednotlivých prvků přednášky či prezentace pro dosažení jejího maximálního účinku na posluchače; vytvoření maximálně efektivní struktury přednášky či prezentace)
Elocutio – Styl a jazyk (JAK říkat to, co chceme říkat – jak vyjádřit myšlenky jazykem a jak svůj jazyk přizpůsobit danému komunikačnímu cíli. Patří sem metaforika, rétorické obraty, apod.)
Pronuntiatio – Výslovnost a intonace (práce s hlasovým projevem včetně srozumitelnosti, rychlosti, intonace)
Memoria – Paměť a zapamatovatelnost (práce s pamětí – mnemotechniky k pronášení projevů zpaměti a práce se strukturou projevu vedoucí k jeho maximální zapamatovatelnosti u publika)
Actio – Hlas a prezentace (práce s hlasem, kontrola hlasového tónu, výšky a intenzity, neverbální komunikace)

 

 

Uživatelský účet

Tullius novinky

Rozhovor dvou mensanek o hieroglyfech, rétorice a nových metodách trénování paměti

Odebírání novinek

captcha

Copyright © 2024 Tullius s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autorů je přísně zakázáno.

Vytvořeno ve společnosti For Office IT s.r.o.