Rétorika I. pro manažery

V úvodním kurzu rétoriky pro manažery se naučíte sestavit projev či přednášku tak, aby byla pro posluchače zajímavá, srozumitelná a zapamatovatelná a přednést ji bez nervozity a zbytečných řečnických chyb. Součástí kurzu je i osvojení si principů jednoduché vizualizace pomocí flipchartu či powerpointu, a techniky využívání klíčových slov (uvodní průprava pro mnemotechniky), jakož i základní paměťové techniky k přednášení projevů a prezentací sebevědomě zpaměti. Další, pro obchodníky a manažery velmi důležitou, součástí kurzu jsou základní argumentační techniky a přesvědčovací strategie. Zpětná vazba je zajištěna mj. i pomocí videotechniky.

Kurz obsahuje mimo jiné:
 • stanovení tématu a obsahu přednášky
 • test pozornosti a jeho vyhodnocení
 • vytvoření struktury prezentace
 • nácvik vizualizace (flipchart/powerpoint)
 • určení a využití klíčových slov
 • základní paměťvé techniky
 • základní argumentační techniky
 • nácvik nejdůležitějších přesvědčovacích strategií
 • videonahrávku a její analýzu
 • základní práce s hlasem
 • gestikulace
 • základy nonverbální komunikace
Momentálně se nekoná žádný kurz

Uživatelský účet

Tullius novinky

Rozhovor dvou mensanek o hieroglyfech, rétorice a nových metodách trénování paměti

Odebírání novinek

captcha

Copyright © 2024 Tullius s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autorů je přísně zakázáno.

Vytvořeno ve společnosti For Office IT s.r.o.